PHARMAHELP - EDUKACIJA PACIJENATA

E-mail: info@pharmahelp.info | tel. ++385 (0)91 590 5197 | skype: ananovaturk
Ana Turk, MSc. Pharm, MHM

Da li ispravno primjenjujete lijekove

Da li ste zabrinuti zbog istovremene primjene lijekova na recept, bezreceptnih lijekova i dodataka prehrani?

Da li ste sigurni da su Vaši najbliži u potpunosti sposobni razumjeti na koji način primjenjivati lijekove? Na koji način se možete uvjeriti da su sposobni puniti dozatore za lijek i/ili ispravno uzimati lijekove?

Da li Vam troškovi za lijekove predstavljaju teret?

Farmaceut će Vam pomoći razumjeti Vaše lijekove te provjeriti da li su pravi za Vas i da li lijekove ispravno primjenjujete. To će biti korisno za unaprjeđenje zdravlja i smanjenje rizika od ozbiljnih neželjenih učinaka lijekova te može pomoći izbjegavanju hitnih medicinskih intervencija.

Farmaceut također pomaže pacijentu u vezi prehrane, vježbanja i stresa te prema potrebi kontaktira tvrtke kako bi osigurao da pacijent dobije lijek ili medicinski proizvod koji mu je potreban.

Vaš PharmaHELP farmaceut koristi alate za procjenu pacijenta koji Vas educiraju o ispravnoj primjeni Vaših lijekova.